Cig Oen tymor Newydd ar gael nawr. Cig o’r ansawdd gorau wedi ei gynhyrcu a’i fagu yn lleol gan Gwyn, Enid a Gareth Jones ar fferm y Morfa, Llanrhystud. Maent yn arbennigwyr ar gynhyrchu stoc o’r radd flaenaf ac meddent “mae ein hegwyddorion wed aros yr un fath, ac rydym yn ymfalchïo yn natur gyfrifol ein dulliau ffermio a’n perthynas gyda chyflenwyr lleol” gweler http://www.morfafarm.co.uk