Rydym yn cludo archebion i gwsmeriaid lleol yn ol y trefniant hyn (gall newid yn ol y gofynion)
Dydd Mawrth – Lleol
Dydd Mercher – i’r gogledd i gyfeiriad Tre’r Ddol, Penrhyncoch ac ati
Dydd Iau – i’r de i gyfeiriad Llanrhystud, Llanilar, Trawscoed ac ardaloedd ar y ffordd
Bore Gwener – i gyfeiriad Pontarfynach a Phonterwyd ac ati
Prynhawn Gwener – lleol o amgylch Aberystwyth