Ar ddydd Llun Gwyl y Banc, croesawyd aelodau Clwb Beltex Cymru i’r fferm i weld y ddiadell Rattray o ddefaid Beltex.   Rhain fu’n fuddugol yng ngystadleuaeth diadell fawr y flwyddyn yn 2013 a 2014.    Soniodd Rob wrthynt am hanes y llinellau magu o fewn y ddiadell a gwelwyd y defaid yn eu dillad gwaith.