Croeso i aelod newydd o staff sydd wedi ymuno a’r tim ers dechrau’r flwyddyn.   Daw Dennis Hodges atom o Swydd Henffordd, wedi gweithio yn y diwidiant cig am dros 30 mlynedd mae ganddo brofiad helaeth o weithio mewn siopau Cigydd ac hefyd mewn ffactoriau prosesi.   Wedi mwynhau blynyddoedd o wyliau ar y traeth yn y Borth, mae wedi penderfynu ymgartrefu yma ac estynnwn groeso cynnes iddo atom.