Rob yn cyflwyno crysau newydd i Steffan fel Capten tim Rygbi Ieuenctid Clwb Rygbi Aberystwyth. Pob hwyl fechgyn am y tymor nesaf. “Joiwch y chware gymaint a wnes i!!”