Wythnos diwethaf bu Trystan Davies ar gwrs hyfforddiant dan nawdd Hybu Cig Cymru i Gaerdydd, lle cafodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd o dorri a pharatoi cig. Bu’n siarad ar Radio Caerdydd y bore yma am ei ddiddordeb yn y gwaith. Gan fod ganddo ddiddordeb a phrofiad mewn amaethyddiaeth, mae hefyd yn gweithio ar y fferm efo Rob ac o’r herwydd mae’n medru egluro wrth ei gwsmeriaid yn union sut mae’r defaid yn cael eu cadw a’i magu a beth yw ei porthiant a’i gofal. Mae’n medru dilyn y cynnyrch o’r fferm i’r plat. Sgwrs dda iawn ar radio Caerdydd. Da iawn ti Trystan. https://www.facebook.com/CardiffLocalTV/videos/442551186681675/UzpfSTYyODUwNzg0NzE5OTM3NjoyNzI5MjE4NDUwNDYxNjI4/