Cynnyrch lleol ar gael yn Sioe Aberystwyth fory yn cael ei ddarparu gan Gigyddion Rob Rattray  sef Byrger Cig Eidon, Byrger Cig Oen, Porc a Chig Oen i’w gwerthu mewn roliau ar stondin  Jonathan a Beth Little sy’n rhedeg cwmni arlwyio lleol o Bont Creuddyn, ger Llanbedr Pont Steffan.  Cig Oen o fferm Colin Davies, Troedrhiwfronfrech. Cig Eidon oddiwrth Aeron Hughes, Cwmhendryd a porc o Brinley Davies, Fferm Penlan, Talsarn. Pob lwc i’r Sioe yfory.