Llongyfarchiadau i deulu’r Hughes’, fferm Cwmhendryd ar raglan wych o “Cefn Gwlad” neithiwr.   Sioe arbennig o wartheg biff a chyflwyniad hyfryd o’r teulu cyfan.  Da iawn chi.   Bydd cyfle i ail-weld y rhaglen ar bnawn Iau 2 Hydref am 1.30 neu dydd Sadwrn 11 Hydref am 12.   Gwerth ei weld!