Cig Eidon  o Robert Lewis a’r teulu, fferm Glanelan, Cwmdauddwr

Porc a Chig Moch    –  Brinley & Carwyn Davies, Penlan                                                                        

Cig Oen  o Fferm Morfa, Llanrhystud