Cyflenwyr

Ffurfiwyd cysylltiad cryf gyda grwp dethol o ffermwyr lleol sy’n cynhyrchu stoc yn arbennig at ein gofynion a’n safonau manwl.   Mae’r stoc i gyd yn cael eu magu’n draddodiadol a’u magwraeth yn rhan o raglen fridio, ffidio a chynhyrchiad penodedig.  Mae’r stoc yn pori porfeydd ffrwythlon a thoreithiog arfordir Gorllewin Cymru, lle mae’r glawiad uchel, hinsawdd mwyn a phrifwyntoedd gorllewinol o’r môr yn sicrhau digonedd o borfa sy’n gyfoethog mewn maetholion ac yn rhoi i’n cig ei flas melys a thyner unigryw.

 “Dyma sy’n gwneud ein cig mor flasus ac arbennig”

Mae’r ffermwyr stoc rydym yn cyd-weithio â hwy i gyd yn adnabyddus am eu gallu i gynhyrchu cig o’r safon orau allan o borfa.  Mae safonau lles yn uchel, ac wedi eu cymeradwyo i safonau Cynllun Gwarant Fferm Gymreig.  Caiff y stoc i gyd eu cigyddio yn y lladd-dy lleol yn Nhregaron sy’n cael ei reoli gan y Gwasanaeth Glendid Bwyd.   Gan ein bod yn defnyddio ffermydd a lladd-dy lleol rydym yn medru cadw ein ‘milltiroedd bwyd’ yn gwbl isel a sichrau ychydig o straen i ‘r anifail (a’r cynhyrchydd!) a’r cyfan yn cael ei gynhyrchu er lles yr amgylchedd a’r gymuned leol.   Felly gellir mwynhau ein cig, gyda’r sicrwydd diogel ei fod nid yn unig yn blasu’n hyfryd ond ei fod hefyd yn gwbl olrheiniadwy  a dibynadwy.

“Rwy’n gwerthfawrogi yr ymroddiad rydd y ffermwyr hyn er mwyn cynhyrchu stoc o’r safon orau.  Trwy gael y cnewyllyn hwn o ffermwyr dibynadwy sydd â safonau cyrhaeddiad cywir i’w busnesau rwy’n medru sicrhau safon bob amser – a dyma yw un o gyfrinachau allweddol fy musnes.”