Morfa

Mae Gwyn, Enid a Gareth Jones yn ffermio ar un o ffermydd mwyaf ffrwythlon Gorllewin Cymru, sy’n ymestyn ar hyd arfordir hardd Bae Ceredigion, ac mae ganddynt yr adnodd gorau posib i gynhyrchu da byw o’r safon orau.  Mae awyr ffres y môr a’r hinsawdd fwyn yn creu amgylchiadau delfrydol i dyfu porfa a chadw stoc yn iach.  Maent yn magu wyn tew a gwartheg bîff o’r safon orau.  Gweler mwy am y fferm a’i maes carfannau glanmor sy’n ganolfan gwyliau arbennig ar eu gwefan www.morfafarm.co.uk. “Gallaf fynd i Morfa’n hyderus unrhyw bryd gan wybod y dof o hyd i stoc sy’n addas i’m dibenion,” medd Rob.

“rydym yn ymfalchïo yn natur gyfrifol ein dulliau ffermio a’n perthynas gyda chyflenwyr lleol” medd Gwyn. “Caiff Rob ddewis o’n hwyn cynnar a’r heffrod pryd a fel y mynn.  Cymerwn ofal wrth ei gyflenwi â’r safon orau posib fedrwn ei gynhyrchu.”