Penlan, Talsarn

Penlan, Talsarn

Ein prif gynhyrchwyr moch yw Brinley Davies a’i fab, Carwyn, sy’n ffermio ym Mhenlan. Erbyn hyn mae teulu Penlan wedi cyflenwi moch i’n busnes yn gyson wythnosol am oddeutu ugain mlynedd ac maent yn sicrhau bod ganddynt gyflenwad wythnosol o gig moch ar ein cyfer.  Yn bennaf y mochyn Cymreig yw eu brîd o foch.  Carwyn yw’r drydedd genhedlaeth i gynhyrchu moch ym Mhenlan ac mae Brinley a Carwyn wedi magu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad dros y degawdau wrth gynhyrchu moch.  Maent yn flaengar wrth ymateb i gofynion heriol y diwydiant gan gwrdd â newidiadau cyson y farchnad ac maent yn llwyddo i ddarparu cyflenwad cyson o gynnyrch safonol.

Gweler Brinley, Carwyn ac Eifiona yn ennill Prif Bencampwiraeth Unigol y Moch yn Ffair Aeaf 2016 efo mochyn pur Cymreig a hynna ar y tro cyntaf o arddangos yn y Ffair. Rydym yn falch iawn o’ch llwyddiant. Da iawn chi a daliwch ati!