Troedrhiwfronfrech

Troedrhiwfronfrech

Gydag enw fel hyn does dim dwywaith nad yw’r fferm hon yn medru cynhyrchu rhywbeth hollol arbennig! Mae tir fferm Colin Davies yn edrych dros ddyffryn Ystwyth a Rheidol a gall y da byw weld tref Aberystwyth a Bae Ceredigion yn gyfan wrth iddynt bori yn y caeau. Mae’n manteisio ar awel fwyn y môr a’r hinsawdd gydradd i gynhyrchu stoc o fri oddi ar y porfeydd gwyrddlas a ffrwythlon hyn. Colin yw prif gynhyrchydd cig oen Rob, gan fagu ei wyn yn unol â gofynion manwl Rob a defnyddio hwrdd Beltex yn bennaf allan o ddiadell Rob ei hun. Bydd yr wyn hyn yn pesgi ar borfa gan gynhyrchu carcas cigog a blasus yn addas i farchnad Rob.