Dennis Griffiths sy’n aelod ffyddlon o’n staff sy’n ymddangos mewn erthygl am gymeriadau Aberystwyth!! Da iawn Den.
“Rwy wedi bod yn dosbarthu cig i fwyty lleol. Mae sawl un yn y dre ag archeb wythnosol gyda ni. Mae angen dadlwytho’r fan nawr, wedyn paratoi’r cig yma..
Rwy wedi gweithio yma ers rhyw 19 flynyddoedd. Saer o’n i’n wreiddiol ond aeth y cwmni i’r wal felly ces swydd yn Co-op Waunfawr ac ail hyfforddi fel cigydd yno.”