Rob yn arddangos ei ddull o dorri cig oen yng Nghynadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru