Safodd dwy ddafad o ddiadel y Rattrays yn 2ail a 4ydd yn nosbarthiadau y Defaid Blwydd yn Sioe ac Arwerthiant Caerwragon yn ddiweddar.    Yn ail ac yn gwerthu am £950 I deulu Harding o cefnypwll Abermiwl oedd  RATTRAYS WICKED LADY, tra roedd   RATTRAYS WISHFUL THINKING yn sefyll yn 4ydd ac yn gwerthu am £750 I ddiadell arall o Sir Drefaldwyn sef.  diadell Severn View o Fferm Caerafon, Caersws.     I fferm arall yn Nghaersws aeth yr Oen Hwrdd, Rattrays X-Box hefyd ac yn gwerthu am £740 I deulu Jarman, Glangwdan.