Rob, Sheila, Steffan & Elin Rattray yn derbyn y Cwpan am Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru oddiwrth cyn-Gadeirydd y Clwb,  Hefin Hughes.    Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Mr Tom Ashton o Wigan, Swydd Caerlyr.   Ef oedd y gwr cyntaf i fewnforio defaid Beltex o wlad Belg i’r DU a pleser oedd croesawi gwr mor wybyddus o’r brid i ymweld a’r ddiadell.   Dyfarnwyd  Iwan Jones o ddiadell Tywi yn fuddugol am y ddiadell o 20 a llai mewn rhif o ddefaid, a’n diadell ni yn gyntaf am y ddiadell o mwy nag ugain o ddefaid ac bum yn fuddugol am yr holl ddiadelloedd.