Mor braf medru croesawi Nick Zalick i’r siop heddiw! Bu Nick yn gefnogol iawn imi fel cigydd ifanc yn ystod y 1980au gan ddysgu llawer i mi am ddulliau newydd o dorri ac arddangos cig oen.
Rhoddodd anogaeth a chefnogaeth imi wrth fentro i fyd busnes yn 1991 a byddaf bob amser yn ddiolchgar iddo. Mae tua 17 mlynedd ers i mi ei weld ddiwethaf. Call again soon Nick.