Rhybudd…. ar ol casglu ein dofednod o’r siop mae angen eu cadw yn y rhewgell hyd nes eich bod yn barod i’w coginio!! Dydi’r garej, sied, porch ag ati ddim digon oer! Edrychwch ar ei hol. Joiwch.