Cadwch eich dofednod yn yr oergell tan noswyl y Nadolig!! Dydi’r garej, sied neu conservatori ddim digon oer!!. Mae’r tywydd yn fwyn iawn. Rhowch y gofal gorau i aderyn pwysiaf y flwyddyn!! Joiwch y cinio a Nadolig llawen i chi gyd.