Prysurdeb yn stondin fwyd Jonathan a Beth Little ar faes y Sioe Frenhinol wythnos hyn..   Mae amrywiaeth o roliau cig oen, byrgers biff a chig oen ar gael ar y safle ger Mynedfa M, rhes A (agos i fynedfa cefn y Babell Flodau)   Cig oen o fferm Troedrhiwfronfrech a’r cig eidon o  Fferm Glan Elan, Cwmdauddwr.