Gostyngiad o £2.00 y kilo ar ein cig oen i gyd.  Mae ein cig oen i gyd yn cael ei gynhyrchu ar ffermydd lleol a’i dewis gan Rob ei hun.

Cig Oen wythnos yma wedi ei gynhyrchu gan Colin Davies ar fferm Troedrhiwfronfrech….sydd llai na 2 filltir o’r siop,