Mae Russell Gibbons a’r teulu yn Fferm Brynblodau, Tregaron, wedi bod yn cyflenwi twrciod ffres i ni yn gyson ers bron 20 mlynedd. Maent yn cael eu magu yn draddodiadol ar faes y fferm yn cael y rhyddid i redeg fewn ac allan i’r caeau fel y mynant ac ar dywydd llai fafrio mae ganddynt y rhyddid i gysgodu yn adeilad y fferm. Mae ansawdd y cig yn gyson dda a blasus a safonau hylendid Russell o’r radd flaenaf. Blaswch un o dwrciod Brynblodau y ‘dolig yma. Archebwch ymlaen llaw.