Ein Cynnyrch

“Rydym yn ffodus i gael cig lleol rhagorol wedi ei gigyddio’n lleol.  Rwy’n prynu fy un i oddi wrth Rob Rattray y cigydd yn Aberystwyth” yw’r cyfieithiad o’r hyn ddywed Elisabeth Luard yn ei llyfr “A cook’s year in a Welsh Farmhouse

Rydym ni yn gredwyr cryf mewn safon a tharddiad, a dyna pam bod ein holl wartheg, wyn a moch yn tarddu o ffynhonnell leol ac yn cael eu dethol i’r lladd-dy gan Rob ei hun.  Dros y blynyddoedd mae Rob Rattray wedi dod yn adnabyddus fel beirniad da byw yn y prif sioeau, gan brofi ei allu i adnabod anifail o’r safon orau.  Mae Rob wedi llunio cysylltiadau cryf gyda grwp dethol o ffermwyr lleol, sy’n cynhyrchu stoc yn arbennig at ein gofynion a’n safonau manwl.  Mae’r stoc i gyd yn cael eu magu’n draddodiadol a’u magwraeth yn rhan o raglen fridio, ffidio a chynhyrchiad penodedig.  Mae’r stoc yn pori porfeydd ffrwythlon a thoreithiog arfordir Gorllewin Cymru, lle mae’r glawiad uchel,  hinsawdd mwyn a phrifwyntoedd gorllewinol o’r môr yn sicrhau digonedd o borfa sy’n gyfoethog mewn maetholion ac yn rhoi i’n cig ei flas melys a thyner unigryw.

“Dyma sy’n rhoi i’n cig ei flas arbennig ac unigryw”

Mae’r ffermwyr stoc rydym yn cyd-weithio â hwy i gyd yn adnabyddus am eu gallu i gynhyrchu cig o’r safon orau allan o borfa.  Mae safonau lles yn uchel, ac wedi eu cymeradwyo i safonau Cynllun Gwarant Fferm Gymreig.  Caiff y stoc i gyd eu cigyddio yn y lladd-dy lleol sy’n cael ei reoli gan y Gwasanaeth Glendid Bwyd.  Mae ein bîff, cig oen a phorc yn cael ei gynhyrchu a’i baratoi mewn modd amgylcheddol gyfeillgar a hynny gan ein bod yn defnyddio ffermydd lleol a lladd-dy lleol.  Trwy gadw ein ‘milltiroedd bwyd’ yn gwbl isel, gellwch fwynhau ein cig, gyda’r sicrwydd diogel ei fod nid yn unig yn blasu’n hyfryd ond ei fod hefyd yn gwbl olrheiniadwy  a dibynadwy.  Caiff y cig ei ddychwelyd o’r lladd-dy i’r Uned a’i baratoi.  Caiff y bîff ei hongian am oddeutu 28 diwrnod, a’r cig oen am 7-10 diwrnod.  Mae hongian, neu aeddfediad, yn gwella tynerwch y cig ac o ganlyniad yn gwella y blas a’r safon bwyta.  Fodd bynnag, mae unrhyw aeddfediad cig yn ddibynnol ar gadw’r cig mewn amgylchedd a thymheredd wedi ei reoli.  Mae’r adnoddau yn ein Huned Bwtsiera yn caniatáu i ni wneud hynny mewn amodau delfrydol.

“Gallwn olrhain gyda balchter ein cig o’r fferm i’r plât”