Bîff Lleol Cymreig

Daw ein biff o ffermydd lleol ac yn cael eu cynhyrchu gan ffermwyr profiadol sy’n adnabyddus am safon eu stoc a’u systemau ffermio a byddant yn cael eu dewis yn bersonol gan Rob eu hunan.  Caiff y gwartheg eu cigyddio’n lleol a’u bwtsiera yn ein Huned Gig bwrpasol ar ein fferm.   Mae’r chwarteri ôl yn cael eu hongian ar yr asgwrn mewn amgylchedd sydd â thymheredd wedi ei reoli am o leiaf 21 niwrnod i aeddfedu;  yn ystod y broses hon mae’r ensymau yn torri i lawr y ffeibr cynhyr sy’n dwysáu y blas ac yn gwneud y cig yn fwyfwy tyner.  Mae gan ein cig haen dda o fraster sy’n angenrheidiol i atal y cig rhag sychu yn ystod yr hongian ac i gynnal blasusrwydd wrth goginio.

Cynnyrchion

 • Syrlwyn wedi’i rolio
 • Asen Bîff wedi’i rholio
 • Topseid
 • Asen ar yr asgwrn
 • Ystlys las
 • Brisged wedi’i rolio
 • Stecen ffiled
 • Stecen asgwrn-T
 • Stecen Syrlwyn
 • Stecen grwper
 • Stecen Asen Lygad
 • Stecen i’w brwysio