Cig Oen Dyffryn Ystwyth

“Medru sicrhau safon cyson bob amser yw un o gyfrinachau allweddol fy musnes.”

Gall cig oen fod yn gynnyrch tymhorol ac wrth ddefnyddio ein fferm ein hunain a ffermwyr lleol eraill sydd a systemau ffermio cymwys, gallwn sichrhau cyflenwad cyson o gig oen o safon drwy’r flwyddyn, hyd yn oed hyd at ddiwedd misoedd y gaeaf.  Rydym yn cynyrchu wyn o’r ddafad Miwl Cymreig/Lleyn wedi ei chroesi a hwrdd Beltex, i gynhyrchu oen cigog, siapus a fyddwn yn falch ohonno.  Mae ffermydd eraill yn Nyffryn Ystwyth hefyd yn ein cyflenwi trwy gynhyrchu wyn yn benodol i ni, gan ddefnyddio cynllun bridio a bwydo cytunedig.  Rydym yn ymfalchio yn ein dull o ffermio sy’n golygu bod ein wyn i gyd yn cael eu magu’n araf a graddol ar borfa, gydag ychydig iawn o ddwysfwyd, fel bo’r angen.  Caiff ein hwyn eu dethol gan Rob sy’n dethol wyn a fydd yn darparu y toriadau mwyaf cigog gyda dyfnder o gig yn ymestyn i’r llwyn ac ychydig fraster.  Lleddir yr wyn yn y lladd-dy lleol yn Nhregaron a chânt eu hongian yn ein Huned Gig am 7-10 diwrnod i aeddfedu.  Mae’r broses hon yn hyrwyddo tynerwch a blas, ac ynghyd â gorchudd ysgafn o fraster bydd yn sicrhau bod y cig yn cadw’n dyner a blasus wrth goginio er mwyn rhoi y blas gorau posib i’r cig oen ar y plât.

“Rwyn mynd at Rob Rattray i ‘nol cig oen Dyffryn Ystwyth o’i fferm ef, i goginio’n araf ar gyfer y bwyty ac i fwyta adref.
Mae’n hynod o dalentog ac yn wych i weithio efo. Heb unrhyw amheuaeth -Cig Oen Cymru yw’r gorau yn y byd” cyfieithiad o eiriau Gareth Ward o Fwyty gydag Ystafelloedd Ynyshir, yn ei erthygl ar Arwyr Bwyd Lleol yn Y Telegraph ar y 29 Fedi 2018.

Cynnyrch

 • Coes Cig Oen
 • Ysgwydd ddi-asgwrn wedi’i rholio o Gig Oen
 • Golwythion Cig Oen
 • Steciau Coes Cig Oen
 • Steciau Blasus Ysgwydd Cig Oen
 • Briwgig Cig Oen
 • Cig Oen deisiog
 • Cannon Cig Oen
 • Byrgyrs Cig Oen
 • Iau Oen
 • Calon Oen
 • Brest Oen
 • Selsig Cig Dafad, Mintys a Chyrens Coch
 • Ragiau Cig Oen wedi eu sgleinio â mêl
 • Parseli Cig Oen
 • Selsig Cig Oen, Mintys a Mêl
 • Amrywiaeth o Doriadau Cig Dafad