Dofednod Cymreig a Phrydeinig

Daw ein dofednod ffres oddi wrth gyflenwyr dibynadwy a sefydledig sydd â safonau lles uchel;  gwarentir bod ein adar yn Gymreig neu Prudeinig.  Mae’n cywion ieir yn cael eu bwydo â grawn a’u magu mewn sgubor er mwyn cynnal blas a safon, neu yn adar maes o fferm dewisol.   Daw ein twrcïod ffres o Fferm Brynblodau ac i gyd yn dwrcïod maes sy’n cael eu magu gan y teulu Gibbons yn ardal Tregaron, sy’n caniatáu iddynt bori a chrwydro yn rhydd, a’r teulu Gibbons wedi bod yn ein cyflenwi ers diwedd y 1990au a’i cynnyrch yn gyson o’r safon uchaf. Cynhyrchir y hwyaid Gressingham am eu safon uchel o gig blasus ynghyd â’u canran isel o fraster. Cynyigir amrywiaeth helaeth o gynnyrch cyw iar yn ddyddiol, megis ffiledau, coes, darnau cyw iar, ond heb amheuaeth yr”wystrys cyw iar” yw y ffefryn gan gwsmeriaid.

Dofednod

 • Cywion ieir sgubor
 • Ffiled Cyw Iâr
 • Cyw Iâr Supreme
 • Coesau Cyw Iâr
 • Hwyaid Gressingham (i’w harchebu)
 • Brest Hwyaden
 • Twrci maes Brynblodau (i’w archebu)

Cynnyrchion

 • Wystrys Cyw Iar (clun cyw iar hen asgwrn) wedi ei glymu a bacwn a’i flasu a
  • Pupur Lemwn
  • Tikka
  • Menyn Garlleg
  • Chilli Melys a Leim
  • Barbeciw wedi ei fygu
  • Tseiniaig
 • Ceosau Cyw Iar Barbeciw
 • Coesau Cyw Iar Tseiniaig
 • Coesau Cyw Iar Tikka