Nadolig a Thymhorol

Mi fydd Nadolig 2020 yn wahanol i’r arfer mae’n siwr. Ond mi wnawn ein gorau i ddarparu rai o ddanteithion yr Wyl i chi fel arfer, gan hefyd ystyried diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff. Mi fydd y drefn ychydig yn wahanol eleni ac felly gofynnwn yn garedig i chi ein cynorthwyo drwy archebu yn gynnar ac yn drylwyr.
Gellir archebu ar lein, trwy gyfrwng y FFurlen Archebu atodol. Neu gellir anfon ebost i admin@robrattray.co.uk neu neges Messenger ar facebook.
Os oes well gennych drafod eich anghenion yn bersonol efo aelod o staff, rhowch alwad i ni ar 01970 615353.

Paratoir yr archebion yn y modd arferol ar gyfer casglu neu gludo. Byddwn yn trefnu canolfan ddosbarthu o safle yn Stryd Chalybeate, Aberystwyth, a bydd lle cymwys yno i gwsmeriaid fedru casglu eu archebion gan gadw pellter oddiwrth eu gilydd a’n staff. Gofynnwn i chi nodi amser casglu ar eich cais er mwyn i ni geisio trefnu system fydd yn caniatau i bawb gadw’n ddiogel.

Byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth cludiant i’r cartref i gwsmeriaid. Os ydych am wasanaeth cludiant, gofynnwch ac mi roddwn wybod i chi os oes modd i ni alw. Mewn rhai ardaloedd mwy diarffordd rydym yn trefnu cyfarfod cwsmeriaid mewn lleoliad canolig ar amser penodedig (e.e. Pontarfynach, Ponterwyd ag ati). Mi wnawn ein gorau i gludo lle yn bosib ond byddwch yn gwerthfawrogi nag yw yn bosib i gyrraedd pobman!

“Roedd y twrci yn fendigedig! Y gorau eto” medd un cwsmer yn 2019 “A’r cyfan i gyd mewn trefn a’r staff yn hwylie y Nadolig.

Hoffem feddwl ein bod yn medru cynnig i’n cwsmeriaid rywbeth ‘ychydig yn arbennig’ i’r bwrdd Nadolig ac mi wnawn ein gorau i sichrau y gwasanaeth gorau posib eleni eto.

Cynnyrch ar Gael

Twrci Fferm Ffres
Brest Twrci di-asgwrn
Gwydd Fferm Ffres
Cyw Iar Fferm Ffres
Hwyaden Fferm Ffres
Hwyaden Gressingham
Helgig
Cig Eidon Lleol Gorau
Cig Oen Lleol Dyffryn Ystwyth
Porc Lleol o Fferm Penlan
Gamwn
Bacwn Cartre’ Rob
Bacwn “Streaky” Rob
Bacwn ystrempog Rob
Selsig Porc Traddodiadol
Selsig Brecwast
Selsig “Hipkins” tenau
Soch mewn Sach 
Cig Selsig ein hunain
Stwffin arbennig Rob 
Stwffin arbennig Mrs Rattray

Oriau Agor dros Gwyl y Nadolig 2020

Llun 21 Rhagfyr 2020 8am – 5.30pm
Mawrth 22 Rhagfyr 2020 8am – 5.30pm
Mercher 23 Rhagfyr 2020 7.30am – 5.30pm
Iau 24 Rhagfyr 2020 7.30am – 2pm

Dydd Nadolig, Gwyl Sant Steffan, Sul 27  Rhagfyr 

Llun 28 Rhagfyr 2020

Ar Gau
Mawrth 29 Rhagfyr 2020 8.30am – 5pm
Mercher 30 Rhagfyr 2020 8.30am – 5pm
Iau 31 Rhagfyr 2020 8.30am – 3pm
Dydd Calan 2021 Ar Gau