Porc a Chig Moch Ceredigion

Daw y mwyafrif o’n porc o’r moch Cymreig a gedwir ar Fferm Penlan, Talsarn lle mae gan y ffermwr gyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd mewn ffermio moch. Maent yn cael eu bridio yn unol â’n gofynion, ac i faint a math sy’n gweddu ein cwsmeriaid. Mae’r moch yn cynhyrchu cig marblog da, gan roi blas a thynerwch rhagorol gyda haenen ysgafn o fraster arno sy’n sicrhau bod y blas yn cael ei gadw wrth goginio a’r darn cig coginiedig yn gwbl flasus. Caiff ein Gamwn cartref a’n Bacwn eu paratoi a’u halltu yn ein Huned Gig. Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion porc arbenigol ac unigryw, megis ein Bacwn Triog sy’n enillydd gwobrau a’n hamrywiaeth eang o selsig cartref sydd hefyd wedi ennill gwobrau. Mae ein ham wedi’i halltu yn cael ei baratoi ar y safle i gynhyrchu Ham Cartref Gwobr Gwir Flas.

Un o’r pethau sy’n rhoi y boddhad mwyaf i mi o’r siop yw gweld cyn gymaint mae ein cwsmeriaid yn mwynhau ein ryseitiau ni ein hunain a’n cynnyrch unigryw

Rob Rattray

Cynnyrchion

 • Coes ddi-asgwrn wedi ei rholio o Borc
 • Rag o Borc
 • Llwyn ddi-asgwrn wedi’i rholio
 • Golwythion Porc
 • Steciau Porc
 • Llwynau Porc
 • Llwynau Porc wedi’u stwffio
 • Boliau Porc
 • Steciau Porc Barbeciw wedi eu mygu
 • Steciau Porc Tseiniaidd
 • Asen porc Tseiniaidd
 • Iau mochyn
 • Asen fras porc

Selsig

 • Selsig porc traddodiadol
 • Selsig porc a chennin
 • Porc, shibwns a chennin syfi
 • Porc, mêl a mwstard
 • Porc a madarch gwyllt
 • Porc, sinsir a shibwns
 • Porc a marmalêd
 • Porc a garlleg
 • Selsig Mr Urdd
 • Selsig RNLI Aberystwyth
 • Pencampwriaeth y Chwe Gwlad (tymhorol)
 • Selsig Profens
 • Selsig ‘i’r collwr pwysau’

Bacwn a Gamwn

 • Bacwn Cartre’ Rob
 • Bacwn Cartre’ treogl Rob
 • Stecen Gamwn Cartre’ Rob
 • Bacwn Cartre’ ystrempog Rob
 • Riben o Facwm Cartre Rob
 • Darnau o Gamwn Cartre’ Rob wedi eu halltu
 • Darnau o Gamwn Cartre’ Rob wedi eu halltu’n sych
 • Stecen o Gamwn
 • Bacwn Cefn
 • Bacwn Cefn wedi ei fygu
 • Darnau o Gamwn