Ein Fferm

Rydym yn ffermio, yn anad dim, i gyflenwi ein busnes cigyddiaeth ac i fedru cynnig gwir gynnyrch cartref i’n cwsmer.  Dros y blynyddoedd rydym wedi ehangu ein busnes ffermio yn Ffosyfuwch lle rydym erbyn hyn yn cadw diadell o ddefaid masnachol a phedigri.  Mae Ffosyfuwch yn fferm deuluol go iawn, lle mae Rob, ynghyd â’i wraig Sheila, a’r genhedlaeth nesaf, yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau eu llwyddiant.  Mae’r ddiadell gyfan yn achrededig MV efo diadelloedd pedigri Beltex a Thexel Glas ynghyd a diadell fasnachol yn cynnwys yn bennaf y ddafad Lleyn a’r ddafad Fiwl Gymreig, sydd o’i chroesi gyda’r hyrddod Beltex   yn cynhyrchu oen siapus, cigog sydd ei angen ar y siop.