Diadell Beltex Rattray

“Rattrays Cymro” Pencampwr Sioe ac Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn 2018 

Rattrays Cymro” yn ennill y Prif Bencampwriaeth yn Sioe ac Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng yn 2018. “Cymro” yw’r ail epil o’n hwrdd “Rattrays Mr Urdd” i ennill y Bencampwriaeth yma, gan i “Rattrays Tyson” wneud yr un camp yn 2014 Ewch i’r Dudalen Clonc o’r Siop am y newyddion diweddaraf am ddiadell Beltex Rattray trwy drymor y sioeau a’r stoc ar werth. Pan welodd Rob y defaid Beltex am y tro cyntaf canfyddodd yn fuan ragoriaethau’r brîd Belgaidd hwn ar gyfer cynhyrchu cig oen ac ers 1997 rydym wedi defnyddio hwrdd Beltex ar ein diadell fasnachol.  Sefydlwyd ein diadell er mwyn bridio yr hyn rydym ni’n ei ystyried yn hwrdd delfrydol ar gyfer y fasnach gig.  Yn 2002, ymwelodd Rob â Gwlad Belg am y tro cyntaf gan ddarganfod mwy am y defaid Beltex, a mewnforiwyd ein defaid benywaidd pur cyntaf yn 2004.  Y rhain sy’n ffurfio cnewyllyn ein diadell heddiw ac mae nifer o’n mamogiaid magu yn ddisgynyddion i’r mewnforion gwreiddiol hynny.  Ymysg y nodweddion brîd a ddenodd Rob tuag at y Beltex mae:

  • Asgwrn da yn rhoi cymhareb uchel o gig i’r asgwrn, gan leihau gwastraff a sicrhau wyna hwylus.
  • Dyfnder cig ar y goes a’r asgwrn.
  • Llwynau hir a chigog. Yn sgîl ei edmygedd a’i gefnogaeth i’r brîd,  gwahoddwyd Rob i gyflwyno fideo byr yn arddangos nodweddion yr oen croes Beltex o’i gymharu ag oen masnachol cyffredin.  Gellwch wylio’r fideo a gynhyrchwyd gan Gymdeithas y Defaid Beltex ar eu gwefan www.beltex.co.uk.

Cyflwynwyd y brîd yn wreiddiol i’r fferm er mwyn cael hyrddod i’n diadell fasnachol ni ein hunain ac i ddiadelloedd ein cyflenwyr cig oen gan sicrhau drwy hynny eu bod yn bridio y carcas oen delfrydol i’n marchnad.  Fodd bynnag, wrth i ddiddordeb gynyddu ac i’r ddiadell dyfu o ran maint, mae’r epil yn cael eu gwerthu’n flynyddol fel Hyrddod Blwydd a Wyn Menyw Blwydd yn Arwerthiant Gymreig Y Trallwng ac arwerthiannau eraill y Gymdeithas Fridio a’r NSA.  Mae croeso bob amser i ymwelwyr i ymweld â’r ddiadell drwy apwyntiad ymlaen llaw. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Rob wedi cymryd diddordeb mewn arddangos mewn sioeau,  ac ar ei ymddangosiad cyntaf fel cystadleuydd yn y Sioe Frenhinol yn 2010 roedd yn eithriadol o falch i ennill Pencampwriaeth Gwrywaidd yr Adran Beltex gyda hwrdd dwyflwydd a fagodd ei hun,  sef “Rattray Mr Urdd”.  Parhaodd y llwyddiant gan ennill pencampwriaethau y brid a rhyng-frid yn Sioe Aberystwyth a Llanilar dros y blynyddoedd.    Mae’r nifer o’r ddiadell erbyn hyn yn epil i Mr Urdd ac mae eu gorff siapus yn amlugu ei hun yn y ddiadell. Mae stor o’i had gennym i’w werthu.   Rydym yn falch hefyd fod hyrddod a werthwyd o’n ddiadell wedi cynnyrchu nifer o Bencampwyr yn Adran y Carcas yn y Ffair Aeaf Frenhinol Gymreig. Ewch i dudalen ‘Clonc o’r Siop’ am y newyddion diweddaraf am ddiadell Beltex Rattray –  stoc sydd ar werth yn ystod yr hydref.