Diadell Texel Glas Rattray

  Defaid ac Hyrddod o’r ddiadell yn Arwerthiant y Defaid Texel Glas bob hydref Cyflwynwyd y defaid Texel Glas i’r fferm am y tro cyntaf yn 2005 pan ddychwelodd Rob yn dilyn ymweliad â’r cyfandir gyda dwy oen benyw gyfoen i’w blant.  Roedd y ddwy o’r ddiadell Iseldirol 08480 ac yn fuan daethant yn anifeiliaid anwes y teulu, a’u henwi yn ‘Lofty’ a ‘Dizzy’.  Heddiw mae’r ddiadell Texel Glas yn Ffosyfuwch i gyd yn ddisgynyddion uniongyrchol i’r ddwy ddafad wreiddiol yma o’r Iseldiroedd.  Hwrdd Pen-y-bec (PGA/06/3014M) oedd ein hwrdd Texel Glas cyntaf, a oedd wedi ennill y wobr gyntaf yn 2006 yn Sioe Frenhinol Cymru.  Mae wedi bod yn ddylanwadol iawn ar ein diadell gan daflu stoc gyda marciau clir, siap a maint da a chroen da.  Gellir prynu semen oddi wrth PGA/06/3014M.  Mae’r teulu hefyd yn cymryd diddordeb brwd yn y cylch sioeau ac roeddem yn falch iawn i ennill dosbarth y Grwp o Dri yn Sioe Frenhinol Cymru 2012 gyda dwy ddafad flwydd ac un hwrdd blwydd.   Ewch i dudalen ‘Clonc o’r Siop’ i weld y newyddion diweddaraf am ddiadell Rattray neu am fwy o wybodaeth am y brîd Texel Glas ymwelwch â gwefan www.blue-texel-sheep.com