Ein Dull o Ffermio

 

Rydym yn falch o gynhyrchu defaid o’r safon orau, ac o ganlyniad cig oen o’r safon orau ar gyfer ein busnes cigyddiaeth.  Defaid Lleyn a Miwl Cymreig sy’n nodweddu ein diadell fasnachol sy’n cael eu croesi gyda’r hyrddod Beltex rym ni’n bridio ein hunain i gynhyrchu cig oen siapus a chigog ar gyfer y siop.  Mae cig oen yn gynnyrch tymhorol o ran natur, ac felly’n anodd sicrhau cyflenwad safonol ohono yn  hwyr yn y  gaeaf.  Rydym yn wyna ac yn ffermio mewn modd sy’n golygu nad yw ein hwyn yn ‘gorffen’ tan fisoedd yr hydref a’r gaeaf ac yn cael eu magu’n araf a graddol ar borfa, gydag ychydig ddwysfwyd, fel bo’r angen.  Mae ffermwyr eraill o fri yn Nyffryn Ystwyth yn cynhyrchu wyn ar gytunteb i ni, yn unol â’n gofynion trwy gydol misoedd olaf y gwanwyn a’r haf.  Felly, rydym yn medru cynhyrchu cig oen ardderchog trwy gydol y flwyddyn gan gadw’r safon yn gyson i’n cwsmeriaid.  Yn sgîl ein system o gynhyrchu cig oen rydym yn medru cynnal safon a blas y cig trwy gydol y flwyddyn.


“Dyma, mi gredaf, yw un o gyfrinachau allweddol fy musnes – medru sicrhau safon bob amser.”