Elin yn llwyddo i ddod i’r brig yng ngystadleuaeth y tywyswyr ifainc yn Adran y defaid Beltex yn y Sioe Frenhinol prynhawn dydd Mawrth.    Braf oedd gweld brwdfrydedd a chyfeillgarwch yr ieuenctid wrth iddynt arddangos eu gallu yng ngylch y defaid a hynny ar ddiwedd prynhawn prysur a phoeth ac er yn gystadleuol pob un yno i helpu eu gilydd ac yn mwynhau hwyl y Sioe.