Mor falch o lwyddiant Elin wrth iddi ennill cystadleuaeth Clybiau Ffermwyr Ieuanic Cymru yn Barnu  Defaid Beltex (dan 16) yn y Sioe Frenhinol wythnos hyn.   Camp arbennig a hithau ond yn 12 oed. Da iawn ti Elin.