Llongyfarchiadau mawr i Steffan ac Elin Rattray ar ddod i’r brig yn y cystadleuaethau Barnu Carcas Wyn C.Ff.I. Cymru yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd wythnos hyn. Steffan yn fuddugol dan 18 ac Elin dan 16. Da iawn chi’ch dau. Daliwch ati.