Llongyfarchiadau Emyr Evans ar ennill ein cystdaleuaeth Twrci ffres i’r Nadolig yn ein cystadleuaeth Facebook. Dyma alun ac Enid Evans yn casglu’r twrci ar ei ran. Joiwch yr wyl!!.