Dai Jones yn edmygu un arall o’n gwartheg sef  Is-Bencampwr y Bustych yn y Ffair Aeaf.    Eidon croes Charolais o eiddo teulu Hughes, Cwmhendryd yn cael ei arddangos yma gan y cynorthwydd ifanc a chyfrifol Cai Edwards.