Braf oedd gweld epil o diadell Rattray yn dod i’r brig yn y sioe cyn yr Arwerthiant dydd Mercher.  Yn ennill Pencamperiaeth Benywaidd a’r Is-Bencampwriaethac yn gwerthu am £1300 oedd dafad flwydd o eiddo Ioan Jones, sef Tywi Wispa sy’n ferch i Rattrays Stan the Man a werthwyd i ddiadell Tywi yn Arwerthiant 2013.  Mae Stan the Man yn fab i Rattrays Mr Urdd a ddaeth a sut gymaint o glod a stamp i’n diadell.   Yn drydydd yn nosbarth y defaid blwyddi oedd un arall o epil Rattray, sef Tywi Wilma, sydd yn ferch i Rattray Mol a hon yn hanner chwaer i Mr Urdd.  3ydd yn nosbarth yr wyn menyw oedd Tywi Aisha sy’ ferch i Rattrays Nest.   Falch iawn gweld epil o’r ddiadell yn amlygu eu hunain en gyson. Pob lwc eto.