Fflat ar gael i’w gosod yn Stryd y Ffynnon Haearn, Aberystwyth mewn cyflwr da.  Fflat ail-lawr efo cyntedd preifat, Cegin a lle bwyta efo unedau, popty, rhewgell a peiriant golchi a sychu, Lolfa cyfforddus, Ystafell wely ddwbwl, Ystafell Ymolchi.  Gwres canolog. Gellir darparu dodrefn neu ddim.    Rhent £600 y mis. Ymholiadau i  admin@robrattray.co.uk.   Ar gael o ddechrau Mawrth 2014.