A ydych chi wdi cofio archebu eich cig i’r Nadolig? Dydy hi ddim rhy hwyr. Archebwch yn awr o Siop Rob Rattray.

Phoniwch 01970 615353. Ebostiwch archebion@robrattray,co.uk beu archebwch ar facebook.   Diolch,