Hyrddod a ddiadell Rattray yn gwerthu’n dda yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru ym Marchnad y Trallwng dydd Mercher diwethaf. Gwerthwyd Rattrays Dynamite am £1,300 i Robert Coney o sir Benfo, yntau wedi bod yn llwyddiannus yn sioe Carcas Wyn y Ffair Aeaf yn y gorffennol efo wyn wedi eu magu allan o hyrddod eraill o ddiadell Rattray. Prynwr arall oedd yn dychwelyd oedd D G & E M Clarke o ardal Carno ac yn llwyddo i brynu Rattray Defender am £1,100 ar pen cyfan yn gwerthu am gyfartaledd pris o £860.