Siop Siarad


Nadolig Llawen!!

Well dyna prysurdeb y Nadolig drosodd am flwyddyn arall!! Diolch i’n holl gwsmeriaid, cyflenwyr, ffrindiau a chyfeillion am eich cefnogaeth eto dros Nadolig 2018 a thrwy’r flwyddyn. Joiwch eich Nadolig a phob hwyl dros yw Wyl. Diolch i’r tim o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn news

Dofednod yn syth i’r oergell!!

Rhybudd…. ar ol casglu ein dofednod o’r siop mae angen eu cadw yn y rhewgell hyd nes eich bod yn barod i’w coginio!! Dydi’r garej, sied, porch ag ati ddim digon oer! Edrychwch ar ei hol. Joiwch.

Cyhoeddwyd yn news

Pencapwyr Moch y Ffair Aeaf

Rob Rattray wedi prynu Pencampwyr Moch y Ffair Aeaf ar gyfer eu gwsmeriaid i’r Nadolig. Pencampwr y Par Buddugol oddiwrth bridiwyr lleol, Myrddin James, Llangeitho a Phencampwr Unigol Adran y Mochyn wedi cael ei gynyrchu a’i arddangos gan Brinley a … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn news