Rhai o’r rhubannau a dderbyniwyd efo’r stoc a brynasom yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Cardiau coch efo moch a arddangoswyd gan ein cyflenwyr wythnosol, Brinley a Carwyn Davies, Penlan ac sydd ar ei ffordd yn ol atom.
Rhuban Prif Bencampwr yn adran y Gwartheg Duon Cymreig wedi ei brynu o’r Teulu Evans, Tynant, Talybont. Cardiau eraill o Wartheg Duon Cymreig ag eraill wedi eu prynu gan Wil, Meinir ac Angharad Davies Brynglas & Rob Coney, Penfro. Llongyfarchiadau i’r holl arddangoswyr am ddod a stoc o’r radd flaenaf i’r Ffair eleni eto gan greu o sioe arbennig o dda a diolch i;r Gymdeithas am drefnu Ffair Aeaf arall arbennig. Wedi mwynhau sioe a hanner unwaith eto!