Had o’n hwrdd  “Penybec  PGA/06/3014M” ar werth am bris. teg.   Ennillod y wobr gyntaf yn nosbarth yr wyn hyrddod yn adran y defaid Glas Texel yn y Sioe Frenhinol yn 2006 ac mae’n dad neu’n daid i’r mwyafrif o ddefaid ein diadell ni.     Ennillodd tri o’i epil y Grwp o Dri o Ddefaid Texel Glas yn Sioe Frenhinol Cymru yn 2012 ac hefyd ef oedd taf Pencampwr y Defaid Glas yn Arwerthiant yr NSA yn Llanelwedd yn 2012.   Cysylltwch am ragor o wybodaeth.