Llongyfarchiadau i un o’n cyflenwyr, Rob Lewis o Fferm Glanelan, Cwmdauddwr her Rhaedr Gwy ar ennill Prif Pencampwriaeth y Carcas Oen yn Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos yma.   Da iawn wir.   Mynd a 11 carcas i’r Ffair ac ennill 11 cerdyn gan gynnwys Pencampwriaeth yr Unigolion, Is=bencampwriaeth y Parau a nifer arall…………..a’r 11 oen allan o hwrdd a fagwyd gennym ni yn ein diadell Beltex, sef   “Rattray’s Royal Chief”  a werthwyd i fferm Glanelan yn 2012. Llongyfarchiadau mawr i Rob a’r teulu cyfan yn Glanelan.