• Hyrddod a Defaid Blwydd o’r ddiadell ar werth yr haf yma.   Rhai yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru ym Marchnad y Trallwng ar Ddydd Mercher 3ydd Medi 2014.   Eraill ar werth o adref.
  • Tri Oen Hwrdd Beltex ar werth yn Sel y Gymdeithas yng Nhaerliwelydd  ar y 14eg Awst 2014
  • 10 Hwrdd Blwydd Beltex-x-Texel a Beltex-x-Charolais ar werth yn Sel Gyntaf yr “NSA” yn Llanelwedd ar Ddydd Llun 4ydd Awst 2014
  • Hyrddod croes-Beltex ar werth yn Arwerthiannau eraill yr hydref ac o adre.
  • Croeso I brynwyr ddod i weld y defaid, adref yn eu dillad gwaith, unrhywbryd, drwy drefniant blaenorol