Cafwyd prisiau da am hyrddod Beltex blwyddi yn arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng ddoe gan werthu am gyfartaledd o £883 yr un.   Daeth pris uchaf y lloc oddiwrth Owens, Sandilands am win hwrdd sioe sef, Rattrays Wally.  Aeth Rattrays Wesley i ymuno a diadell Corstane o eiddo Hughes & Butterfield a gwerthwyd dau frawd llawn  Winston Chiurchill and Watson, y ddau allan o Rattrays Mr Urdd a hen ddafad sydd wedi magu yn dda o fewn y ddiadell, sef Pulston Lauretta, i ddau ffermwyr masnachol am £980 a £1,020.