Cyntaf yn y dosbarth wyn hyrddod ac Is-bencapwr gwrywaidd y sioe ddoe yn Arwerthiant y defaid beltex yn y Trallwng i  “Rattray Alligator” RAT A005  allan o’n hwrdd “Dooley Thurston” and dafad “Rattray Patsy”    Gwerthu am  £1,000  i feirinaid y dydd sef Huw Owen, Fferm Red House, Aberhafesp a’i fab Dafydd Robart.  Mawr obeithiwn bydd yn profi ei hun i fagu epil o safon yn niadell “Dysynni” ac edrychwn ymlaen i’w gyfarfod yr haf nesaf yn sioeau’r canolbarth!!