Prynu Is-bengampwr y Mochyn Unigol o’r Ffair Aeaf ynghyd a phump mochyn arall a rhain i gyd o Fferm Penlan, Talsarn, Llongyfarchiadau mawr i Brinley, Carwyn ac Eifiona ar eich llwyddiant.
Moch o’r safon orau yn y Sioe ond mae yna llond lle o foch o gystal safon ar ol adre ym Mhenlan!! Mae brinley yn ein cyflenwi a moch o;r safon yma yn wythnosol ers tua 20 mlynedd. Daliwch ati!